<strong>‘Bij ADHD is hulp effectiever dan medicatie’</strong><br/>
ADHD is geen ziekte of hersenafwijking, maar een naam die we hebben gegeven aan bepaald gedrag waaraan vele factoren ten grondslag kunnen liggen. <strong>ADHD, hoe voelt een kind zich…</strong><br/>
Misschien zegt de meester of juf wel eens tegen jou “Hé, blijf eens rustig zitten”, “Let toch eens op” of “Doe niet zo druk”.

“Remweg?!” is een trainingsprogramma voor kinderen met de diagnose ADHD en hun ouders

In de training wordt aan ouders geleerd hoe zij in het dagelijkse leven de stop-denk- doe methode kunnen toepassen waardoor het drukke en impulsieve gedrag van hun kind minder wordt.

Tussen kinderen met ADHD bestaan net zoveel verschillen als tussen ‘gewone’
kinderen. Kinderen met ADHD verschillen ook in mate van ADHD-gedrag. Ze zijn dus niet altijd en ook niet allemaal even druk, impulsief of ongeconcentreerd.

De Stop-denk-doe methode van Remweg?!

Sommige kinderen vinden het moeilijk om hun impulsen te beheersen en hun
aandacht te reguleren. Ze kijken of luisteren bijvoorbeeld niet goed, zodat ze niet precies weten wat er van hen verwacht wordt; ze maken geen plannen, denken van
te voren niet even na, maar doen het eerste wat in hen opkomt, zonder rekening te houden met de gevolgen of consequenties van hun handelingen en gedrag.

Herkent u dit voorbeeld?

Jeroen ziet kinderen op het schoolplein voetballen. Hij heeft daar ook zin in, loopt het veld op en pakt de bal af. De andere kinderen reageren boos op hem en roepen dat hij niet meedeed. Jeroen snapt niet wat er aan de hand is, hij kan toch ook meedoen? Jeroen heeft echter impulsief gereageerd en niet gevraagd of hij mee kan doen. De situatie escaleert en levert een boze Jeroen en boze kinderen op.

Meer informatie »
Training Remweg